• Caracterització de marbres i altres roques
  • Caracterització de morters i estucs
  • Caracterització de ceràmiques
  • Estudi i determinació d’escòries

Vegeu les feines fetes últimament per la UEA en aquest PDF.