Tarraco en la Antigüedad Tardía. Cristianización y organización eclesiástica (siglos III a VIII)

Aquest llibre té el seu origen en la tesi doctoral de l’autorai és l’estudi la ciutat de Tàrraco en els segles de l’antiguitat tardana, amb un interès prioritari pel procés històric de cristianització i organització eclesiàstica com un dels aspectes que contribueix a comprendre millor la transformació de la ciutat antiga al terme de l’Imperi romà d’Occident i la seva evolució durant el període de la transició a l’edat mitjana.

L’aparició i la consolidació gradual del cristianisme i la seva església a la ciutat proporcionen un punt de vista òptim en la reconstrucció del procés històric de la transició d’una forma natural, pacífica i continuada, que obliga a matisar les opinions dels qui van presentar la història d’aquests segles com el resultat de la decadència de l’esplendor i la prosperitat d’èpoques pretèrites.