Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai

Aquesta obra recull les aportacions del III Col·loqui internacional sobre la concepció de l’espai a Grècia “Cel i Terra: anomenar l’espai a Grècia”, coorganitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) i l’ICAC i que va tenir lloc els dies 29 i 30 de novembre del 2010.

Es tracta del tercer volum sobre la concepció de l’espai a Grècia editat pel grup de recerca “L’espai segons el veien i el pensaven els grecs”. Els dos volums anteriors són:

– Topos-Chôra. L’espai a Grècia I: perspectives interdisciplinàries. Homenatge a Jean-Pierre Vernant i Pierre Vidal-Naquet (Documenta, 17)

– Ta zôia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai (Documenta, 20)

Com diuen els editors a la introducció en referència a aquest tercer volum: “Hem volgut tornar a oferir, a través d’articles d’especialistes en àrees diverses, una àmplia mirada sobre la qüestió metodològica que ja fa anys que ens ocupa: com podem abordar des dels estudis actuals del món antic la manera en què els grecs percebien, delimitaven, organitzaven i designaven el seu espai. (…) En l’estudi present hem optat per posar l’èmfasi en l’ús de les paraules i dels noms que filòsofs, legisladors, dramaturgs, astrònoms, escriptors, pintors i habitants de les ciutats han utilitzat per organitzar el paisatge, el territori, el món, fent-los intel·ligibles.”

Per a més informació, llegiu l’entrevista als editors del llibre: “La llengua estableix relacions entre l’espai físic i l’espai com a metàfora”