Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano

Aquest volum recull contribucions sobre el fet funerari en l’Occident romà signades per una vintena d’historiadors de l’Antiguitat, arqueòlegs i epigrafistas de tot Europa convocats pel grup de recerca l’Officina ad studium antiquitatis Bellatrix.

El llibre està estructurat en tres blocs: la dimensió material (socioeconòmica), la ideològica (espiritual) i la textual (celebrativa), i ofereix una excel·lent panoràmica de l’actual investigació en Ciències de l’Antiguitat al voltant del fet funerari i una prospectiva dels reptes futurs.