Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania

Definición, evolución y difusión del periodo romano a la Antigüedad tardía (MArqHis 2013-2015)

Edició de les actes del Seminario Internacional Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania. Definición, evolución y difusión del periodo romano a la Antigüedad Tardía (MArqHis 2013-2015 – HAR2012-36963-C05-00), celebrat a la Universidad Autónoma de Madrid els dies 29 i 30 d’octubre del 2015.

El volum és un aplec de dels darrers estudis, pluridisciplinaris, sobre els models i les pautes constructives a Hispània, així com nous sistemes d’enfocament i estudi en el marc de l’arqueologia de l’arquitectura.