Literatura epigráfica. Estudios dedicados a Gabriel Sanders

Recull de treballs dedicats a Gabriel Sanders, un dels principals estudiosos de la poesia llatina en inscripcions. Les reunions de l’equip de redacció del CIL XVIII/2 es van iniciar amb un homenatge al treball de S. Mariner; el cicle es tanca amb aquest record a Sanders.