L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya

Edició facsímil i textos d'actualització

Publicació en facsímil l’obra de Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Goday que havia entrat a impremta el 1934, però inèdita fins ara. Després del 1939, tot el material del llibre es va destruir i l’edició es va perdre, excepte un parell d’exemplars de les darreres proves d’impremta, conservades a l’arxiu de Puig i Cadafalch: un exemplar a punt per a ser publicat i un segon en què, fins a la seva mort, va anar anotant totes les novetats de què tenia notícia.

Puig i Cadafalch presentava el llibre com la segona edició de la part corresponent del volum I de L’arquitectura romànica a Catalunya (1909-1918), considerablement ampliada després de més de vint-i-cinc anys d’intenses recerques; igual que havia fet en el llibre L’arquitectura romana a Catalunya, aparegut el 1934, respecte a la part dels antecedents d’època romana del primer volum d’aquella obra.

La present edició incorpora, a més del facsímil de l’original reproduït a partir de les proves conservades per l’autor, textos i imatges d’actualització de cadascun dels capítols.