Lapidum natura restat

Canteras antiguas de la península ibérica en su contexto (cronología, técnicas y organización de la explotación)

Edició de les actes del col·loqui internacional “Canteras antiguas de la península ibérica / Carrières antiques de la péninsule Ibérique”, celebrat a Casa de Velázquez (Madrid) els dies 8 i 9 de febrer del 2016 i organitzat per aquesta mateixa institució amb el suport de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), la Universitat d’Alacant, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i el LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx – programa finançat per l’ANR nºANR-10-LABX-52).

Articles en castellà i en francès.

Una dotzena de treballs, amb un enfoc global i interdisciplinari, organitzats en tres blocs: (I) Zones d’explotació i territoris: estratègies d’anàlisi, mètodes i tècniques d’estudi global; (II) Exemples d’estudis de Tarragona a la Conca de París: estratègies d’anàlisi, mètodes i tècniques; i (III) Organització de l’aprovisionament i usos de la pedra.

S’estudien casos concrets d’Elche (Alacant), El Mèdol (Tarragona), Caravaca (Múrcia), La Couronne (Martigues, Bouches-d-Rhône), Nucourt (Val d’Oise, Île-de-France) o Can Blai (Formentera, Balears), entre altres.