La escultura hispánica figurada de la antigüedad tardía (siglos IV-VII)

Una síntesi exhaustiva del conjunt dels materials escultòrics manufacturats a les Hispaniae a l’antiguitat tardana. S’han tingut en compte les característiques internes de cada peça i grup de peces, i se’n valoren principalment la tècnica, la tipologia, l’estil, les influències i la iconografia.