Fundamentos de Epigrafía Latina

És una obra col·lectiva destinada a professors i a estudiants d’aquesta disciplina. Els autors desgranen els rudiments bàsics conceptuals, metodològics i textuals de l’epigrafia llatina i del seu objecte d’estudi, les inscripcions llatines. El volum –amb bibliografia actualitzadíssima, notable aparell gràfic i diversos apèndixs documentals– està concebut com una obra de referència per a la formació i el perfeccionament en les competències lectores pròpies de tot epigrafista.