Espais de presentació del patrimoni arqueològic: La reconstrucció in situ a debat / Interpretation spaces for archaeological heritage: discussions aboust in situ reconstructions

Aquest volum recull les actes de la VI Reunió d’Arqueologia de Calafell, que es va celebrar el 2011, amb l’objectiu d’analitzar els resultats obtinguts en les reconstruccions in situ realitzades arreu d’Europa, i també contrastar els mètodes utilitzats i valorar les aportacions de l’arqueologia experimental.

Aquesta reunió coincideix amb el fet que la Ciutadella Ibèrica, jaciment pioner en aquesta línia de recerca, ha renovat recentment tant la museografia com la filosofia d’intervenció, ha entrat a formar part de l’EXARC, la xarxa europea de museus d’arqueologia a l’aire lliure, i lidera un projecte europeu, l’OpenArch.

El volum aplega 18 autors procedents de diferents països europeus i d’Estats Units.