L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (1er mil·lenni a C)

Actes de la IV Reunió Internacional d'arqueologia de Calafell (Calafell - Tarragona, 6 al 9 de març de 2007)

La IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell recull les ponències dels especialistes més destacats en espai domèstic i protohistòria a les diferents àrees de la Mediterrània occidental com Dominique Garcia, Gonzalo Ruiz Zapatero, Carme Belarte, Helena Bonet, Francisco Burillo, Feliciana Sala, Francesca Spatafora o Angela Antona.