Escultura Romana en Hispania VI: Homenaje a Eva Koppel

Són les actes de la VI Reunión internacional de escultura romana en Hispania, celebrada al Parque Arqueológico de Segobriga els dies 21 i 22 d’octubre del 2008.