Barcino II: marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat

El 2009 es va publicar el fascicle 15 del Corpus International des Timbres Amphoriques, Barcino I. Les marques i terrisseries d’àmfores del Pla de Barcelona, que, sota els auguris de la Unió Acadèmica Internacional va editar l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Aquest volum II està dedicat al Baix Llobregat, que en l’antiguitat formava part de l’ager Barcinonensis, amb l’objectiu de conferir un corpus epigràfic.

D’entrada el llibre presenta la riquesa vinícola, que comportava la fàbrica dels corresponents envasos, a la fèrtil vall del Baix Llobregat. A continuació es fa un estudi en cinc capítols de les terrisseries dels diferents jaciments amb una valoració de les diverses intervencions arqueològiques i una bona documentació gràfica. Finalment, es caracteritzen arqueomètricament les àmfores produïdes al territori.

El gruix del volum l’ocupa el corpus epigràfic dels diferents segells. S’ha fet un recull de les marques sobre àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, però també d’altres tipus amfòrics, de manera que el volum constitueix una aportació cabdal a l’epigrafia de l’instrumentum inscriptum.

Vegeu l’entrevista a Cèsar Carreras en nom dels tres editors: “Falta una mica menys per tenir controlada tota la producció terrissaire romana del Baix Llobregat”,