Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo

III Congreso internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua (SECAH) - Ex Officina Hispana (Tarragona, 10-13 de diciembre de 2014)

L’obra aplega les ponències i comunicacions presentades en el III Congreso de la SECAH, que va tenir lloc a Tarragona entre el 10 i el 13 de desembre del 2014.

Tenint com a tema central les àmfores antigues hispàniques, el llibre aplega aportacions interessantíssimes a l’estudi de la producció i comercialització d’àmfores a l’antiga Hispania, amb diferents contribucions principalment sobre Catalunya i Andalusia, però també l’interior peninsular, com a l’Aragó i la Meseta; cal tenir en compte, a més, la important aportació dels investigadors portuguesos.

Malgrat la temàtica preferentment hispana del congrés, també hi ha aportacions importants sobre la producció i comercialització d’àmfores en altres indrets de l’Imperi romà, amb diverses publicacions referents a França, Itàlia i l’àrea adriàtica, i el nord d’Àfrica.

Els dos primers congressos de la SECAH es varen celebrar (i també s’han publicat) a Cadis i a Braga (Portugal). Els temes centrals van ser, respectivament, els tallers ceràmics a l’antiga Hispania i les ceràmiques d’imitació de productes importats.

Entrevista a Ramon Járrega (editor): “Aquest llibre serà un referent en estudis d’àmfores romanes” (29/11/2016)