Althiburos III

La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Aquest llibre és el tercer volum d’una sèrie de publicacions sobre la ciutat númida i romana d’Althiburos, en el marc del projecte de recerca que hi han dut a terme la Universitat de Barcelona i l’Institut Nacional del Patrimoni de Tunísia, amb la col·laboració de l’ICAC.

Mentre que els dos primers es van dedicar a la publicació de les excavacions efectuades a la ciutat i la seva necròpoli meridional (volum I) i als estudis sobre els materials que s’hi van recuperar (volum II), aquest tercer llibre presenta els resultats dels treballs d’excavació i de prospecció a la gran necròpoli megalítica que s’estén sobre el massís d’El Ksour, del qual forma part la vall d’Althiburos. Es tracta del primer estudi sistemàtic publicat sobre una d’aquestes necròpolis, que constitueixen un dels trets característics de la protohistòria del Magrib oriental, però són encara poc conegudes.

Hi han participat una trentena d’especialistes entre autors i col·laboradors.