Romanització i pràctiques ramaderes: estudi de la conformació dels paisatges ramaders a la plana de l’Empordà i als Pirineus Orientals a través de l’arqueozoologia

Investigador/s principal/s: Lídia Colominas
Investigador/s participant/s: Josep M. Palet, Tània Polonio i Abel Gallego
Investigador/s col·laborador/s: Enriqueta Pons (MAC-Girona), Josep Burch (UdG), Pere Castanyer (MAC-Empúries), Joaquim Tremoleda (MAC-Empúries), Oriol Olesti (UAB), Cèsar Carreras (UAB)
Dates: 15/03/2015 - 14/03/2017
Finançament: MINECO, Ayudas Postdoctorales (FPDI-2013-18324)

Aquest projecte pretén aportar coneixement sobre la ramaderia practicada en una gradient altitudinal durant la transició de l’Edat del Ferro a època Romana. Més concretament, s’analitzen les pautes alimentàries i de mobilitat i la selecció i producció a la que estaven encaminats els ramats procedents de diverses finestres ambientals situades a la plana de l’Empordà i als Pirineus Orientals.

Aquesta aproximació metodològica, centrada en l’aplicació de diverses tècniques analítiques procedents de l’Arqueozoologia, permetrà avaluar les interaccions entre els ramats i els grups humans que van explotar aquests espais i, per tant, caracteritzar una de les activitats antròpiques amb més impacte sobre el paisatge.

COMPARTEIX: