Projecte de recerca arqueològica al conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Vallès Occidental. Antiga Ègara (Projecte quadriennal 2014/100748)

Vista General del Conjunt de Sant Pere de Terrassa
Investigador/s principal/s: Josep M. Macias
Investigador/s participant/s: Gemma García, Antonio Moro (Museu de Terrassa), Ana de Mesa i Josep M. Puche
Dates: 01/01/2014 - 31/12/2017

Aquest projecte neix arran de la voluntat d’unir sinèrgies entre el grup d’excavadors de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa i l’equip d’Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana del grup “GRC 2014 SGR 1197: MIRMED-GIAC (ICAC/UAB/URV)”. Aquests interessos es veuen complementats amb les activitats pròpies de les unitats de Documentació Gràfica i d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC. D’ençà la publicació de l’estudi arqueològic La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, escrit per Gemma Garcia, Antonio Moro i Francesc Tuset dins la sèrie Documenta de l’ICAC l’any 2009, la recerca i difusió sobre aquest conjunt s’ha ralentit considerablement. Amb aquest projecte científic es planteja la creació d’un grup estable de treball sobre el conjunt i, com a primer objectiu, es pretén actualitzar els continguts visuals sobre el jaciment, tot derivant la documentació patrimonial cap el terreny de l’Arqueologia de l’Arquitectura i, paral·lelament, incorporant el jaciment als nous formats digitals de difusió i anàlisi.

El projecte que es presenta té com a objectiu fonamental el continuar la recerca iniciada amb les excavacions del Pla Director ja esmentat (1995-2005), i que van posar al descobert un important conjunt episcopal dels segles V-VIII assentat sobre unes estructures cristianes anteriors i d’altres posteriors que arriben fins als nostres dies. Els resultats de les diferents intervencions arqueològiques fins ara realitzades ha permès recuperat un gran volum d’informació, de tota índole, que resta pendent del seu estudi definitiu, amb unes possibilitats d’investigació extraordinàries. L’estudi de tota aquesta informació (material arqueològic moble, fotografies, documents i planimetries arqueològiques) permetrà tenir documentat un dels millors conjunts episcopals d’aquest període, amb la particularitat de tenir un edifici conservat pràcticament sencer. Entre tota la documentació recuperada i conservada, i pendent d’estudi, destaca la relacionada amb l’arqueologia de l’arquitectura. És a dir, la lectura dels paraments de les edificacions, molts d’ells pràcticament sencers i d’altres amb diferents fases constructives ben visibles, que van des del segle V fins a l’actualitat. La lectura d’aquests paraments es clau per tal de poder identificar amb exactitud les diferents fases i llur evolució dels edificis.

El projecte compta amb el finançament del GRC 2014 SGR 1197: MIRMED-GIAC (ICAC_UAB_URV), el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2012-36963-C05-03), l’Ajuntament de Terrassa i els plans Quadriennals de la Direcció General del Patrimoni Cultural (2014-2017), En el decurs de l’any 2014 s’ha procedit a la documentació gráfica de l’edifici funerari de Sant Miquel de Terrassa.

Visigothic Church of Sant Miquel of Terrassa
by udg-icac
on Sketchfab

 

COMPARTEIX: