Projecte Ager Tarraconensis (PAT). El paisatge arqueològic antic a la dreta del riu Francolí

Coberta del primer volum de la sèrie Ager Tarraconensis
Investigador/s principal/s: Josep Guitart (ICAC-UAB), Marta Prevosti (ICAC).
Investigador/s participant/s: Ramon Járrega (ICAC), Diana Gorostidi (ICAC), Jordi López (ICAC), Piero Berni (ICAC)
Investigador/s col·laborador/s: Josep Maria Palet (ICAC), Santiago Riera (UB), Josep Maria Macias (ICAC), Jaume Massó (Museu de Reus), Loïc Buffat (CSH), Aureli Álvarez (UAB), Santiago Giralt (CSIC), Jordi Nadal (UB), Silvia Valenzuela (UB), Núria Padrós (ICAC), Ignacio Fiz (ICAC), Albert Pèlachs (UAB), Pau de Soto (ICAC), Josep Abela .
Dates: 01/07/2005 - 31/12/2014

Estudi de l’evolució del paisatge de l’ager Tarraconensis, centrat a la comarca del Tarragonès, a la dreta del riu Francolí, una part del Baix Camp i el municipi d’Alcover, entre el període ibèric i la tardoantiguitat. Amb una aproximació multidisciplinària, s’estudia el paisatge, amb estudis de geologia, els recursos hídrics, els recursos minerals, l’evolució dels sòls, el clima, la flora, els cultius, la fauna, els animals domesticats, la morfologia del territori i els assentaments humans, des d’una perspectiva diacrònica. L’estudi dels assentaments humans i la morfologia del territori es basa en una sèrie de campanyes de prospeccions que combinen les extensives i les intensives, és a dir, transsectes amb cobertura total. El tractament de les dades es fa amb un SIG. A partir dels resultats s’avaluen els models de poblament, l’evolució de l’estructura del territori i de l’explotació i adaptació humana al seu entorn. Per a l’execució del projecte, es va signar un conveni amb els alcaldes de tots els ajuntaments implicats i la Diputació de Tarragona, amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa ACESA. Aquest projecte compta amb una subvenció d’Abertis i del programa I+D concedit a la UAB.

COMPARTEIX: