Paisatges culturals de l’Alt Congost. Recerca arqueològica, transferència de coneixement i proposta de socialització dels resultats

Investigador/s principal/s: Arnau Garcia
Investigador/s participant/s: Judit Ciurana, Josep M. Palet, Tània Polonio i Jaume Oliver (UAB)
Investigador/s col·laborador/s: Fèlix Retamero (UAB), Santiago Giralt (ICTJA-CSIC), Hèctor A. Orengo (University of Sheffield-URV), Santiago Riera (SERP-UB), Marta Flórez, Carles Padrós, Maria Jaime, Jordi Roig (Arrago, S.L.), Rocío Gómez (UPV), Antònia Díaz (in situ, SCP) i Bibiana Agustí (in situ, SCP)
Dates: 01/01/2014 - 31/12/2017
Finançament: Departament de Cultura Generalitat de Catalunya, Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia

Aquest projecte parteix de la col·laboració establerta entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per una banda i els ajuntaments d’Aiguafreda (Vallès Oriental) i Sant Martí de Centelles (Osona) de l’altra. Aquesta col·laboració es concreta en respectius convenis marc signats el 6 de maig de 2014 (Aiguafreda) i el 22 de maig de 2014 (Sant Martí de Centelles). La proposta es concreta en el marc d’un projecte quadriennal (2014-2017), aprovat el 27 de juny de 2014 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’ICAC desenvolupa des dels seus inicis una línia de recerca dedicada a l’estudi arqueològic de les interaccions societat-medi i la seva relació amb la dinàmica històrica dels paisatges de muntanya. Dins d’aquesta línia s’han portat a terme estudis dedicats als paisatges del massís del Montseny.

Els termes municipals d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, situats a les capçaleres del riu Congost,estan formats sobretot per àrees muntanyoses, si bé la població i l’activitat econòmica es concentren en una estreta franja propera al riu. Per contra, en els sectors muntanyosos es troben els elements més significatius del patrimoni històric-arqueològic dels dos municipis. La recerca arqueològica en aquestes àrees es caracteritza per notícies provinents d’intervencions força antigues (en bona part de les dues primeres dècades del segle XX).

En relació a aquests territoris, els dos municipis consideren que les actuacions dirigides a la posada en valor cultural i educativa dels recursos del territori i la creació de noves activitats econòmiques són imprescindibles. Aquests objectius coincideixen amb les línies de treball de l’ICAC.

En aquest marc, les tres institucions implicades iniciaren un nou projecte centrat en el territori de l’Alt Congost amb quatre objectius principals:

  • Posar en marxa un projecte de recerca interdisciplinari que permeti analitzar els paisatges actuals de l’Alt Congost des d’una perspectiva diacrònica. Aquesta recerca serà duta a terme per equips capdavanters vinculats a institucions de recerca catalanes i amb vocació internacional.
  • Dotar de noves eines, materials i discursos el patrimoni de l’Alt Congost. Dins d’aquestes eines s’inclou l’aplicació de noves tecnologies per a la recerca i socialització de coneixement.
  • Integrar la transferència de coneixement en tot el procés de recerca i posada envalor.
  • Vincular la recerca a iniciatives de desenvolupament local del territori, tant durant la investigació (professionals i empreses locals/regionals) com després (creació de possibles centres d’interpretació lligats al turisme / parcs naturals i productes locals).

 

COMPARTEIX: