Mesures arqueomagnètiques en forns romans de Tarragona i Tunísia

Forn mostrejat al jaciment d'Alelcha
Investigador/s principal/s: Aureli Àlvarez (ICAC-UAB), Marta Prevosti (ICAC), Ramon Járrega (ICAC).
Investigador/s col·laborador/s: Lluís Casas (UAB), Nejia Laridhi Ouazaa (University of El Manar II, Tunis), Eugènia Estop (UAB), Joaquim Badia (UAB), David Martínez (UAB).
Dates: 01/01/2007 - 31/12/2014

Els forns constitueixen una font d’informació excel·lent sobre les variacions dels paràmetres que defineixen el camp magnètic de la terra en una zona determinada, ja que a partir de la mesura de la termoremanència dels seus components ferromagnètics és possible calcular les característiques del camp que els va magnetitzar per última vegada, és a dir, l’última utilització del forn.

S’ha fet un programa per prendre mostres per a l’anàlisi arqueomagnètica de forns antics de l’ager Tarraconensis, per precisar-ne la cronologia. Les dades obtingudes seran contrastades amb las dades procedents de forns de Tunísia.

COMPARTEIX: