La vil·la romana dels Hospitals (El Morell, Tarragona)

Investigador/s principal/s: Josep Maria Macias
Investigador/s participant/s: Joan Josep Menchon (Museu d’Història de Tarragona), Milagros Cuesta, Laura Devenat i Domènec Campillo (Museu d’Arqueologia de Catalunya), Montserrat García Noguera (Codex – Arqueologia i Patrimoni), Joan Josep Menchon (Museu d’Història de Tarragona), Milagros Cuesta, Laura Devenat, Domènec Campillo (MAC-Barcelona), Montserrat García Noguera (Codex – Arqueologia i Patrimoni), Josep M. Palet,i Jordi Principal, Joan S. Mestres i Rosario Navarro (UB)
Dates: 01/09/2003 - 31/12/2007
Finançament: REPSOL

Aquest projecte tenia com a principal objectiu l’anàlisi detallada i la contextualització territorial de l’excavació arqueològica en extensió desenvolupada l’any 1996 a la vil•la romana del Morell (partida dels Hospitals, Tarragonès), als terrenys de Repsol YPF, per part de l’empresa Codex – Arqueologia i Patrimoni. Es tracta d’un assentament rural de l’entorn de Tàrraco que permet valorar el procés de romanització de les planúries al•luvials del riu Francolí. El 2004 l’ICAC va signar un conveni de col•laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i Repsol YPF.

COMPARTEIX: