La vil·la romana de la Llosa (Cambrils, ager Tarraconensis)

Vista àrea de la vil·la i detall de la zona prospectada
Investigador/s principal/s: Josep Maria Macias (ICAC).
Investigador/s participant/s: Cèsar Carreras (UOC-ICAC), Judit Ciurana (ICAC), Pau de Soto (ICAC), Josep Maria Puche (ICAC).
Dates: 01/01/2008 - 01/12/2011

La vil·la romana de la Llosa és un jaciment de propietat municipal, gestionat pel Museu d’Història de Cambrils, que des de l’any 1991 ha estat objecte de nombroses campanyes d’excavacions arqueològiques i d’actuacions de difusió científica i museogràfica. La vil·la ocupa una extensa àrea verda dins el nucli urbà de Cambrils i es preveu la creació del futur Parc Urbà de la Llosa, on han de confluir interessos compatibles de museïtzació i difusió del patrimoni natural i del patrimoni arqueològic.

En resposta a aquestes necessitats, l’Ajuntament de Cambrils i l’ICAC efectuaren l’any 2007 un conveni marc de col·laboració que va permetre la realització d’un guia arqueològica visual i l’assessorament en el centre de recepció de visitants del jaciment. L’any 2009 les mateixes institucions efectauren un conveni de col·laboració pel qual s’encarregava a l’ICAC la redacció del Pla director de la vil·la romana de la Llosa. Es tracta d’un document que ha de proposar les actuacions a desenvolupar al jaciment en el moment en què es projecti el parc urbà. El document va més enllà de la planificació dels futurs treballs arqueològics, també efectua una programació de les línies de recerca a desenvolupar, així com una proposta de les nombroses activitats pedagògiques i de difusió que es poden concretar en aquesta vil·la romana de l’ager Tarraconensis.

L’elaboració d’aquest document i la posterior acceptació per part de l’Ajuntament de Cambrils va donar permetre, durant l’any 2010, la signatura d’un altre conveni de col·laboració pel qual s’encarregava a l’investigador de l’ICAC, Josep M. Macias, la direcció científica de la vil·la romana, en coordinació amb el Museu d’Història de Cambrils.

COMPARTEIX: