La necròpolis protohistòrica de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)

Vista aèria de la necròpolis de Sebes, amb els nuclis d'hàbitat al fons.
Investigador/s principal/s: Jaume Noguera Guillén (UB), Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC).
Investigador/s participant/s: Pau Olmos Benlloch (ICAC), Frederic Cervelló Rodes (Àpex).
Investigador/s col·laborador/s: Meritxell Monrós (ICAC), Meritxell Oliach (ICAC), Pilar Camañes (ICAC), Joan Canela (ICAC).
Dates: 01/01/2005 - 31/12/2013

La necròpolis de Sebes està situada als peus de l’assentament del primer ferro del mateix nom (projecte 21.49a), i està sent excavada per la UB i l’ICAC des de 2005. Els treballs realitzats han permès identificar una vintena d’estructures d’enterrament, en bon estat de conservació. Es tracta d’una necròpolis d’incineració tumular de la primera edat del ferro, coetània a la de Santa Madrona, a Riba-roja d’Ebre (així com a la necròpolis veïna de Castellons, també a Flix). A més de les estructures tumulars, la necròpolis compta amb ofrenes d’urnes dipositades directament sobre el sediment natural, sense estructura tumular, algunes de les quals contenien restes òssies incinerades. Finalment, algunes estructures semblen haver tingut la funció d’elements senyalitzadors o caràcter commemoratiu.

COMPARTEIX: