La gestió dels ramats ovicaprins durant la Tardoantiguitat. Estudi de la seva alimentació a través de la tècnica del microdesgast dentari a l’Empordà

Tesi doctoral
Doctorand: Abel Gallego
Director/s: Josep M. Palet i Lídia Colominas
Dates: 18/04/2017 - 18/04/2021
Finançament: MINECO, FPI 2016: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (BES-2016-076784)
COMPARTEIX: