Génesis y configuración microregional de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña durante el Holoceno: estudio polínico y de otros indicadores paleoambientales en el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)

Fotografia d'un dels llacs alpins estudiats en aquest estudi (Estany Blau, 2.471 m)
Tesi doctoral
Doctorand: Ana Ejarque Montolio
Director/s: Santiago Riera (SERP-UB), Josep M. Palet
Dates: 11/04/2006 - 19/02/2010

Malgrat que al nostre país les investigacions arqueològiques, històriques i paleoambientals als espais de muntanya són encara escasses, nombrosos estudis europeus han demostrat l’existència d’una intensa ocupació i explotació humana altimontana des de la Prehistòria als nostres dies. A més a més, l’estudi integrat arqueològic i paleoambiental de la gestió humana pirenaica a escala microregional ha estat realitzada de manera molt puntual i es actualment un àmbit d’estudi poc desenvolupat.  Aquest projecte de Tesis Doctoral forma part de l’estudi multidisciplinar en el camp de l’Arqueologia del Paisatge: «Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus Orientals de l’Antiguitat a l’època medieval» i té l’objectiu de reconstruir la configuració paisatgística i la gestió dels usos del sol dels paisatges culturals pirenencs al llarg del temps, prenen com a cas d’estudi els sectors altimontans de la vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC).

COMPARTEIX: