Evolució social i formació de l’estat númida: les poblacions de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització púnica

Vista del sondeig realitzat a la muralla d'Althiburos, en curs d'excavació.
Investigador/s principal/s: Joan Sanmartí Grego (UB)
Investigador/s participant/s: Joan Ramon Torres (Consell Insular d'Eivissa), Joan Santacana (UB), Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC), Jaume Noguera (UB), Núria Tarradell (UB), Víctor Revilla (UB)
Investigador/s col·laborador/s: Pau Olmos (ICAC), Meritxell Monrós (ICAC), Joan Canela (ICAC)
Dates: 01/01/2006 - 31/12/2012

Projecte de la Universitat de Barcelona dirigit per Joan Sanmartí Grego, en col·laboració amb l’Institut National du Patrimoine de Tunísia, en el qual col·labora l’ICAC a través del seu personal investigador (Maria Carme Belarte, Pau Olmos, Meritxell Monrós i Joan Canela) i tècnic (Unitat de Documentació Gràfica), en el marc d’un conveni específic. Ha estat dotat d’un ajut EXCAVA (2006-2008) i de dos R+D del Ministeri d’Educació i Ciència (2007-2009 i 2009-2011), d’un ajut de l’AECID (2009) i tres ajuts del Ministerio de Cultura (2009 i 2010, 2011). En la convocatòria de 2012 del MINECO ha estat concedit un projecte d’I+D coordinat (amb dos subprojectes, dirigits des de la UB i l’ICAC, respectivament) per continuar la recerca sobre aquest jaciment entre 2013 i 2015.

El projecte es proposa aprofundir en el coneixement de la protohistòria de l’Àfrica Menor, especialment els processos de desenvolupament socioeconòmic que van conduir a la formació dels estats libicopúnics. Metodològicament, el projecte es fonamenta en treballs d’excavació i prospecció arqueològica a la ciutat d’Althiburos i el seu entorn.

COMPARTEIX: