Estudi territorial dels paisatges culturals del Vallès – Montseny

Investigador/s principal/s: Josep M. Palet, Arnau Garcia
Investigador/s participant/s: Tània Polonio, Santiago Giralt (ICTJA-CSIC), Jaume Oliver (UAB), Santiago Riera (UB), Marta Flórez, Héctor A. Orengo (University of Sheffield-URV)
Dates: 01/01/2013 - 31/12/2014
Finançament: Ajuntament de la Garriga

Aquest projecte es proposa una recerca de caràcter interdisciplinari sobre el registre arqueològic, arqueomorfològic, la geomorfologia i la documentació històrica de la vall del Congost amb els següents objectius:

• Identificar les restes dels processos sedimentològics que han configurat el relleu de l’àrea d’estudi al llarg de l’Holocè.
• Estudiar la dinàmica d’assentaments de l’àrea d’estudi al llarg d’un arc cronològic ampli, agafant com a referència el 1000 ane i el 1000 ne (des del moment previ al desenvolupament de la cultura ibèrica fins a l’aparició dels primers documents en els inicis del procés de feudalització, procés vinculat a una transformació dels espais rurals).
• Integrar les dades documentals, geològiques i arqueològiques per tal d’estudiar la interrelació de les dinàmiques de caràcter antròpic amb la formació del paisatge cultural.
• Promoure els valors patrimonials i paisatgístics de l’àrea d’estudi, singularment com a indret privilegiat on investigar i mostrar la implantació i desenvolupament de les cultures ibèrica i romana en el marc rural així com els orígens i afermament del feudalisme

COMPARTEIX: