Estudi de la vil·la romana de Mas d’en Gras (Vila-seca, Tarragonès)

Investigador/s principal/s: Járrega, R.
Dates: 01/01/2008 - 31/12/2011

L’àrea del Mas d’en Gras presenta una gran densitat de troballes arqueològiques; el tret més destacable és la seva situació ran del camí vell de Cambrils, possiblement relacionat amb I’antic traçat de la via Augusta. L’entorn geogràfic actual es caracteritza per les planes contínues de conreu, cereals, garrofers i vinyes abandonades, i és remarcable l’existència d’aigües subterrànies de cabal important en el subsòl del jaciment. Actualment, I’entorn ha estat alterat per les obres d’accés al parc temàtic de Port Aventura; s’ha conservat una part de les troballes sota la variant de Vilaseca, de materials recollits, molt abundants, indica que l’indret va ser ocupat des d’època romana republicana  (vers els segles II-I aC) fins a finals de l’Alt Imperi romà (inicis del segle III). Tanmateix l’element arqueològic més destacable són els banys de la vil•la (balnea), que han aparegut en bon estat de conservació, havent estat preservats sobre l’actual carretera.

L’objectiu del projecte és efectuar un estudi complet i acurat dels resultats de l’excavació preventiva portada a terme en aquest jaciment l’any 1994.

COMPARTEIX: