Estructuració del territori i dinàmiques d’ocupació dels espais altimontans pirinencs orientals. Un estudi arqueomorfològic entre la plana de la Cerdanya i l’alta muntanya (PRE2019-088420)

Tesi doctoral
Doctorand: Arnau Carbonell
Director/s: Josep M. Palet i Héctor A. Orengo
Dates: 01/09/2020 - 31/08/2024
Finançament: AEI, Contrato para la formación de doctores (PRE2019-088420)
COMPARTEIX: