El port de Tarraco a la desembocadura del riu Francolí (segles VII-VIII)

Investigador/s principal/s: Josep M. Macias
Investigador/s participant/s: Moisés Díaz (CODEX-ICAC), Diana Gorostidi (URV-ICAC), Josep Francesc Roig (CODEX-ICAC), Oriol Olesti (UAB), Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona-ICAC) i Francesc Rodríguez
Dates: 01/06/2015 - 31/12/2019

Aquest projecte té com a principal objectiu l’estudi i anàlisi de les excavacions arqueològiques desenvolupades per l’empresa Codex Arqueologia i Patrimoni en un sector situat a l’antic suburbi de Tarraco, concretament en la confluència de la línia de costa i la desembocadura del riu Francoli (antic Tulcis). Avui en dia aquest sector es troba delimitat pel carrers de Manuel de Falla, Cardenal Vidal i Barraquer, i Torres Jordi.

Les excavacions arqueològiques preventives efectuades fins a l’actualitat han permès documentar una àmplia realitat urbanística fonamental per comprendre l’evolució del suburbi portuari de Tarraco fins a les darreries del període clàssic. Aquest projecte estableix un diàleg entre l’equip d’actuació de l’empresa Codex i diferents investigadors amb la voluntat de crear sinèrgies que superin els actuals entrebancs de potenciació de la recerca arqueològica en l’exercici de l’anomenada “arqueologia urbana”.

Les evidències posades al descobert mostren l’avanç de la ciutat de Tarraco sobre els antics aiguamolls costaners i dibuixen una activitat constructiva relacionada amb l’ús portuari del sector. És precisament aquesta activitat portuària la que permetrà avançar en el coneixement de les restes materials del segle VII i VIII, així com cercar els darrers elements de vigència de la ciutat visigòtica.

 

 

COMPARTEIX: