El poblament romà a la zona de Cambrils: estudi de l’economia i l’evolució de les villae romanes

Investigador/s principal/s: Ramon Járrega (ICAC)
Investigador/s participant/s: Marta Prevosti (ICAC), Lídia Colominas (ICAC), Enric Colom (ICAC), Gerar Martí (Museu d'Història de Cambrils), Ramon Coll (Moseu Romà de Premià de Mar)
Dates: 01/01/2020 - 31/12/2022
COMPARTEIX: