El poblament protohistòric al Camp de Tarragona i el seu entorn

Investigador/s principal/s: Carme Belarte (ICREA-ICAC), Joan Canela (ICAC)
Investigador/s participant/s: Jordi López (ICAC), Ignasi Fiz (URV, ICAC)
Dates: 03/10/2011 - 31/12/2013

 

L’objectiu general del projecte és contribuir al coneixement del procés de formació i el desenvolupament de les societats complexes protohistòriques al Camp de Tarragona i al seu entorn, que coincideixen amb l’antic territori Cessetà. Per assolir aquest objectiu, és imprescindible conèixer l’estructura del poblament i la seva evolució entre el bronze final i l’ibèric final. L’àrea d’estudi es correspon amb les actuals comarques del l’Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Tarragonès més alguns municipis limítrofs.
Les dades arqueològiques disponibles són resultat de troballes de superfície així com d’intervencions arqueològiques molt puntuals, i les hipòtesis han estat elaborades en funció d’aquestes dades així com de la comparació amb el que es coneix sobre l’organització i evolució del poblament protohistòric a la Cessetània oriental.
Partint d’aquestes hipòtesis, els objectius concrets que es persegueixen són:
1) Comparar l’evolució del poblament entre els sectors de la plana i els de la muntanya, així com la relació entre els assentaments i les vies de comunicació històriques.
2) Estudiar l’explotació econòmica dels recursos econòmics del territori i la seva vinculació amb el poblament al llarg del període cronològic establert.
3) Indagar en l’organització del poblament en territoris “limítrofs” entre protoestats ibèrics.
4) Definir i verificar de forma empírica la tipologia d’assentaments establerta en les hipòtesis de treball.

 

COMPARTEIX: