El estudio de carboneras y estructuras de pastoreo en el Vall de la Vansa y el Vall del Madriu a través de la antracología

Tesi doctoral
Doctorand: Itxaso Euba Rementería
Director/s: Josep M. Palet, Ethel Allué (URV-IPHES)
Dates: 02/01/2006 - 09/06/2008

Aquest projecte de tesi pretén aportar una visió general de la producció i el consum d’origen animal durant l’època romana en el territori català. Per assolir aquest objectiu, s’està portant a terme un anàlisi de les restes de fauna de quatre jaciments: una vil•la romana d’interior, (la vil•la romana de Biosca, a la comarca de la Segarra), una vil•la romana de costa (la vil•la romana de La Llosa a la comarca del Baix Camp), una ciutat de costa (la ciutat romana de Tarragona, a la comarca del Tarragonès) i una ciutat d’interior (la ciutat romana de Guissona a la comarca de la Segarra). Aquests quatre contextos, ens poden donar una visió molt interessant sobre la variabilitat del panorama animal del territori català durant tota l’època romana, així com establir les diferents pautes d’explotació i les diferències existents en l’obtenció de recursos entre zones geogràfiques antagòniques (zones d’interior).

COMPARTEIX: