Arqueología de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña. Dinámicas de ocupación del valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)

Planimetria a partir d'ortofotos georeferenciades
Tesi doctoral
Doctorand: Hèctor A. Orengo Romeu
Director/s: Josep M. Palet
Dates: 30/11/2007 - 19/11/2010

Aquest projecte de tesi, pretén, des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge realitzar un anàlisi històric diacrònic de les valls de Perafita i Claror (Andorra). Mitjançant la utilització de diverses tècniques arqueològiques com ara la prospecció o l’excavació de sondejos es te l’objectiu de documentar les activitats que han modelat aquest paisatge d’alta muntanya des de la prehistòria fins a l’actualitat.

COMPARTEIX: