Amphorae Ex Hispania: Sistematización y Accesibilidad en red de los centros de producción (I+D HAR2015-68554-P)

Investigador/s principal/s: Ramon Járrega
Investigador/s participant/s: Piero Berni, Horacio González, Jordi Miró, Joaquim Tremoleda (MAC-Empúries) i Carmen Berrocal (UNED)
Investigador/s col·laborador/s: Darío Bernal (UCA), José Juan Díaz (UCA), Ramon Coll (Ajuntament de Premià de Mar), Jaume Massó (Museu Salvador Vilaseca), José Manuel Melchor (Ajuntament de Borriana), Daniel Mateo, Antonio Sáez (US), Josep Anton Remolà (MNAT-ICAC), Enrique García Vargas (US), Gerard Martí (Museu de Cambrils) i M. Rosa Pina
Dates: 01/01/2016 - 31/12/2018
Finançament: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-68554-P)

El projecte pretén abastar l’estudi de les figlinae o centres de producció d’àmfores a Hispània, a partir de l’elaboració d’una base de dades on-line dissenyada a partir de fitxes descriptives detallades sobre les terrisseries i els seus materials ceràmics més significatius.

Tenint en compte la gran quantitat de centres productors d’àmfores que es coneixen a Espanya i Portugal, la coordinació i elaboració de les fitxes anirà a càrrec de l’equip del projecte, però també es convidarà a una sèrie d’especialistes en la matèria, amb coneixements específics sobre cada cas concret, amb la finalitat d’elaborar un catàleg el més ampli i detallat possible.

El catàleg – fitxer resultant s’anirà pujant a l’aplicació web del Laboratori Virtual que es va posar ja en marxa amb l’anterior projecte “Amphorae ex Hispania: paisatges de producció i consum” (HAR2001-28244; http://amphorae.icac.cat ). La informació continguda en aquests fitxers estarà a disposició dels usuaris des d’Internet, i permetrà projectar les dades en l’elaboració de mapes geogràfics interactius  cada cas concret, amb la finalitat d’elaborar un catàleg el més ampli i detallat possible.

El resultat final del projecte permetrà difondre el coneixement complet de tots els centres productors d’àmfores a Hispània, i establir les bases que permetin l’atribució concreta, quan sigui possible, d’un àmfora a un centre de producció determinat.

 

COMPARTEIX: