ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Rodà, I., "Pedres i marbres a l’antiguitat", Tarraco pedra a pedra. Catàleg de l'exposició, Tarragona, p. 8-16.
Capítol de llibre | 2009
Rodà, I., "Hispania en las provincias occidentales del Imperio durante la República y el Alto Imperio: una perspectiva arqueológica" a Andreu, J., Cabrero, J., Rodà, I., Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, Tarragona, p. 193-221.
Capítol de llibre | 2009
Rodà, I., "Espacios de representación en los foros de Hispania", Monografías del Museo Arqueológico de Murica, 3, p. 69-87.
Article en d'altres revistes | 2009
Rodà, I., "L’arqueologia pre-romana i romana al Montseny", Monografies del Montseny, 24, p. 193-221.
Article en d'altres revistes | 2009
Rodà, I., "Institut Català d’Arqueologia Clàssica: noves propostes 2008-2009", Auriga, 57, p. 2009. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2009
Sanmartí, J.; Asensio, D.; Belarte, M.C.; Noguera, J., "Comerç colonial, comensalitat i canvi social a la protohistòria de Catalunya", Citerior, V, p. 219-238. .
Article en revistes indexades | 2009
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M.C.; Ramon, J., "Evolució sociocultural a l’Àfrica preromana. El projecte de recerca a la ciutat númida i romana d’Althiburos", Auriga, 57, p. 5-6. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2009
Tarradell-Font, N.; Noguera, J., "Avance al estudio de las monedas del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona)" (Cádiz, 2007), Cádiz-Madrid, p. 143-162.
Article en actes de congrés | 2009