ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
Ravotto, A., "Material ceràmic procedent d’excavacions antigues (1949-1967) a la muralla de Barcino. Resultats preliminars", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 3, p. 221-222. / MIAR 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2007
Van der Veen, M., Livarda, A. and Hill, A., "The archaeobotany of Roman Britain: current state and identification of research priorities", Britannia, 38, p. 181-210. Scopus.
Article en revistes indexades | 2007