ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2019
Reig, M., "Pròleg a l’edició d’Eurípides de la Bernat Metge" a Aluja, R., Medea, Hipòlit d'Eurípides, Casa dels clàssics, Bernat Metge, Barcelona.
Capítol de llibre | 2019
Remolà, J.A.; Lasheras, A., "Habitar en los suburbia portuarios de la Antigüedad tardía: el caso de Tarraco (Hispania Tarraconensis)" a Baldini, I.; Sfameni, C., Abitare nel Mediterraneo Tardoantico. Atti del II Convegno Internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Bologna 2-5 marzo 2016) (Bologna (Itàlia), del 2 al 5 de març de 2016), Edipuglia, Bari, p. 113-122.
Article en actes de congrés | 2019
Roig, J. F.; Moros, J., "L’atelier de production d’amphores et de céramiques d’époque romaine d’El Vila-sec (Alcover, Tarragona, Catalunya)", REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNAISE, 50-51 (2017-2018), p. 257-274.
Article en d'altres revistes | 2019
RUIZ, J. C., "Nuevo enfoque sobre el retrato imperial procedente de la necrópolis paleocristiana de Tarragona", Faventia, 38, p. 107-115.
Article en d'altres revistes | 2019
Wallace, M.; Jones, G.; Charles, M.; Forster, E.; Stillman, E.; Bonhomme, V.; Livarda, A.; Osborne, C.P.; Rees, M.; Frenck, G.; Preece, C., "Re-analysis of archaeobotanical remains from pre- and early agricultural sites provides no evidence for a narrowing of the wild plant food spectrum during the origins of agriculture in southwest Asia", Vegetation History and Archaeobotany, 28(4), p. 449–463. JCR (ISI), SCOPUS, Carhus+A. Factor d'impacte: 2.482 / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019