ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Celma, M.; Hernández-Gasch, J.; Antolín, F., "Consum alimentari i explotació forestal durant l’edat del ferro al poblat de Biniparratx Petit (Sant Lluís, Menorca)", Revista de Menorca, 96, p. 143-168.
Article en d'altres revistes | 2017
Coll, R.; Prevosti, M., "La difusió del patrimoni arqueològic de Premià de Mar" a Ajuntament de Tarragona, Museu d’Història de Tarragona, Generalitat de Catalunya, ADAC, Gestió municipal i arqueologia a Catalunya (Saló d'Actes de l'Antiga Audiència, Tarragona, el 13 de juliol de 2012), Tarragona, p. 77-80.
Article en actes de congrés | 2017
Colom Mendoza, E.; Rivera Hernández, A.; Torres Ferrer, A., "El derelicte de Cala Santanyí. Primers resultats de la intervenció arqueològica subaquàtica de juliol de 2015" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 449-455.
Article en actes de congrés | 2017
Colominas, L., "Roman Conquest and Changes in Animal Husbandry in the North-East of the Iberian Peninsula: Searching for Patterns, Rates and Singularities", Archaeofauna, International Journal of archaeozoology, 26, p. 9-22. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L., "Pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya entre els segles III ane – III ne: més que pernae", Treballs d'Arqueologia, 21, p. 129-147. Carhus+C / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Edwards, C. J., "Livestock Trade during the Early Roman Period: First Clues from the Trading Post of Empúries (Catalonia)", International Journal of Osteoarchaeology, Volume 27, Issue 2 (2017), p. 167–179. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.432 (Q2, Anthropology); Scopus, CiteScore: 1.17 (Q1, 90%, Archeology (arts and humanities)); Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Fernández, C.; Iborra, P., "Animal Husbandry and Hunting Practices in Hispania Tarraconensis: An Overview", European Journal of Archaeology, 20, p. 510-534. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Ruiz de Arbulo, J., "Caballos en el circo de Tarraco. Una reflexión arquitectónica y arqueozoológica" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 277-283.
Article en actes de congrés | 2017
Cortés, A., "Edificio de la Plaça de Sant Iu, Barcino (Barcelona)" a Rodríguez, O.; Tran, N.; Soler, B. (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 371-377.
Capítol de llibre | 2017
Cortés, A., "La domus del Peristilo- “casa 101″, Emporiae (Ampurias, Girona)" a Rodríguez, O; Tran, N; Soler, B (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 409-414.
Capítol de llibre | 2017