ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2013
Bonifay, M.; Capelli, C.; Franco, C.; Leitch, V.; Riccardi, L.; Berni, P., "Les Thermes du Levant à Leptis Magna: quatre contextes céramiques des IIIe et IVe siècles", Antiquités africaines, 49, p. 25-107.
Article en d'altres revistes | 2013
Burriel J.M.; Ruiz A.L.; Ortega M.J.; Serrano M.; Salavert J.V.; Ruiz E.; Perúa F.J.; Serrano R., Intervencions arqueològiques al centre històric de Bétera, 2002 – 2009. Quaderns de difusió històrica i arqueològica de Bétera, Burriel J.M.; Ruiz A.L.; Ortega M.J.;, Bétera (València).
Llibre | 2013
Buscató, Ll.; López Vilar, J.; Nolla, J. M., "La descoberta de la torre sepulcral de Vilablareix", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, LIV (2013), p. 199-220. Carhus+D / 1.877 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Bustamante, M.; Escrivà, I.; Huguet, E.; Ribera, A.; Albir, C., "La topografía urbana anterior a la Casa de Ariadna (VII, 4, 51-31) y su entorno", Vesubiana, 6, p. 111-114.
Article en d'altres revistes | 2013
Canela, J., "El poblament preromà en el marc de l’ager Tarraconensis: el cas de les valls fluvials del Francolí i el Gaià" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 91-103.
Article en actes de congrés | 2013
Canela, J., "De la cabana a la ciutat. El poblament a la Cessetània occidental entre el bronze final i l’ibèric final (XII/VIII ane – II/I ane)", Cypsela, 19, p. 141-157. Carhus+C / 3.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Canela, J., "El estudio del poblamiento y el paisaje en la protohistoria: el caso de la Cessetania occidental. Metodología, problemáticas y posibles vías para difundir la investigación científica en la sociedad" a Company, G.; Fonte, J.; Gómez-Arribas, B.; Moragón, L.; Señorán, J. M. (coords.), Arqueología para el siglo XXI. Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Santiago de Compostela, del 9 a l'11 de maig de 2012), JAS Arqueologia, Madrid, p. 11-16.
Article en actes de congrés | 2013
Carreras, C.; González Cesteros, H., "Las ánforas de los primeros campamentos de Neuss (Renania, Alemania)" a Benral, D.; Juan, L. C.; Bustamante, M.; Díaz, J. J.; Sáez, A. M. (eds.), Monografías Ex Officina Hispana I. Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania (Cadis, del 3 al 4 de març de 2011), Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 24.
Article en actes de congrés | 2013
Carruesco, J.; Reig, M., "Redefining Catharsis in Opera: Myth and the Power of Music in Birtwistle’s The Minotaur and Amargós’ Eurídice y los títeres de Caronte" a Knippschild, S.; Garcia Morcillo, M. (eds.), Seduction and Power: Antiquity in the Visual and Performing Arts, Bloomsbury Academic, London-New York-New Delhi-Sydney, p. 109-120.
Capítol de llibre | 2013
Carruesco, J.; Reig, M., "Introducció" a Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 9-12.
Capítol de llibre | 2013