ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2012
Canela, J., "El Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Tarragona). El uso del SIG, de la cartografía y la fotografía aérea en la investigación arqueológica" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Iberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 137-146.
Article en actes de congrés | 2012
Cantarellas, V.; Ibars, G.; Tenas, M.; Castejón, P.; Guitart, J., "Les ocupacions prehistòriques i la vil·la romana de Can Massot al terme municipal de Montmeló. Darreres intervencions", Tribuna d'Arqueologia, 2010-2011, p. 293-312. Carhus+C / 4.462 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Capellà, M.A.; Cau, M.A.; Marot, T.; Martínez, A.; Ramis, D.; Riera Rullan, M.; Ripoll, G.; Salvà, M.G., "Catàleg", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 44-82.
Capítol de llibre | 2012
Carreras, C.; González Cesteros, H., "Ánforas tarraconenses para el limes germano: una nueva visión de las Oberaden 74" a Bernal Casasola, D; Ribera i Lacomba, A, Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales, Cádiz, p. 207-230.
Capítol de llibre | 2012
Carruesco, J., "Helen’s Voice and Choral Mimesis from Homer to Stesichorus" a Riu, X; Pòrtulas, J., Approaches to Archaic Greek Poetry, collana Orione, Dipartimento di scienze dell'antichità, Università degli studi di Messina, Messina, p. 149-172.
Capítol de llibre | 2012
Carruesco, J., "Palacios, plazas, templos: las residencias de los dioses en los orígenes de la polis" a Azara, P.; Frontisi-Ducroux, F.; Luri, G. (eds.), Arquitectures celestials, Documenta, 21, ICAC, Tarragona, p. 95-101.
Capítol de llibre | 2012
Cartes, A.; Fiz, I., "Projecte Ager Dertosanus", Auriga, 63, p. 34-35. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2012
Castellano, N., "La tumba 17 de Oxirrinco: un hipogeo grecoromano", Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica. IV Congresso de Egiptologia (Lisboa, 13-15 de setembre de 2010), Lisboa, p. 227-244.
Article en actes de congrés | 2012
Cau, M.A., Riera Rullan, M., Salas, M., "The early Christian complex of Son Pereto (Mallorca, Balearic Islands): excavations in the ‘West Sector’(2005-2008)", Archeologia Medievale, XXXIX, p. 13. .
Article en revistes indexades | 2012
Cau, M.A.; Riera Rullan, M.; Salas, M., "Pròleg", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 5.
Capítol de llibre | 2012