ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Carreras, C., "Preliminars: l’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries" a Carreras, C.; Guitart, J., Barcino. 1.Marques i terrisseries d’àmfores al Pla de Barcelona. (Corpus Internationale de Timbres Amphoriques 15 – Unione Accadémique Internationale). Barcelona, Barcelona, p. 11-20.
Capítol de llibre | 2009
Carreras, C.; Pujol, L., "Métodos de evaluación" a Carreras, C., Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudios de caso, Barcelona, p. 201-220.
Capítol de llibre | 2009
Carreras, C.; Roca, B.; Llaneza, M., "Operadores culturales" a Carreras, C., Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudios de caso, EDIUOC-Barcelona, p. 87-120.
Capítol de llibre | 2009
Carreras, C.; Sorzábal, A., "Introducción. Cultura digital en la sociedad del conocimiento" a Carreras, C., Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudios de caso, EDIUOC-Barcelona, p. 19-42.
Capítol de llibre | 2009
Carruesco, J.; González, A.; Rodà, I.; Tudela, M., "Una nueva propuesta educativa: Máster de Papirología (Tarragona, ICAC-URV)", Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. I (València, 22-27 octubre de 2007), Madrid, p. 373-378.
Article en actes de congrés | 2009
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman’s augustus temple in Tarragona (Spain)" (Palermo-Itàlia, 2007), Palermo, p. 273-283.
Article en actes de congrés | 2009
Cela, X.; Noguera, J.; Ros, A., "Els materials arqueològics del jaciment ibèric de la Serra de l’Espasa (Capçanes, Priorat) dipositats al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus: evidències d’un santuari?", Revista d'Arqueologia de Ponent, 19, p. 111-138. .
Article en revistes indexades | 2009
D'Alessio, A.; Ottati, A., "Ceramica a Pareti sottili" a Pensanbene, P.; D'Alessio, A., Da Minerva a S. Leucio, parco archeologico e antiquario di S. Leucio a Canosa, Roma, p. 109.
Capítol de llibre | 2009
de Soto, P.; Carreras, C., "La movilidad en época romana en Hispania: aplicaciones de análisis de redes (SIG) para el estudio diacrónico de las infraestructuras de transporte", Habis, 40, p. 303-324. .
Article en revistes indexades | 2009
Díaz, M., El castellum de Puigpelat, Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia, 5, Fundació Privada Liber, Reus.
Llibre | 2009