ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2008
Ciurana, J., "Les monedes en els contextos funeraris del suburbi oriental de Tàrraco: més enllà de Caront", Butlletí Arqueològic, 30, p. 123- 139.
Article en d'altres revistes | 2008
Ciurana, J., "La gemma de Capricorn" a López, J., Vergés, J. M., Valls i la seva història, volum 2, Institut d'Estudis Vallencs, Valls, p. 398- 399.
Capítol de llibre | 2008
Ciurana, J., "El poblament romà a l’oest de l’Alt Camp" a Lopez, J., Vergés, J. M., Història de Valls, volum 2, Valls, p. 400-412.
Capítol de llibre | 2008
Díaz, M., "Noves evidències d’arquitectura domèstica a Tàrraco. La domus del carrer Governador González 14", Butlletí Arqueològic RSAT, 30, p. 43-74.
Article en d'altres revistes | 2008
Díaz, M., "Intervenció al carrer Gasòmetre núm. 37. Noves troballes a l’entorn del Fòrum de la Colònia", Butlletí Arqueològic RSAT, 30, p. 75-86.
Article en d'altres revistes | 2008
Díaz. M., Macias, J.M., "La vil•la romana de la Pineda/Cal•lípolis (Vila-seca, Tarragonès)" a Remolà, J. A., El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona (Tarragona, del 14 al 16 de febrer de 2006), Forum, 13, MNAT, Tarragona, p. 133-151.
Article en actes de congrés | 2008
Domingo, J; Garrido, A.; Mar, R., "El temple romà de Vic i la seva decoració arquitectònica", Ausa, p. 581-607.
Capítol de llibre | 2008
Ejarque, A.; Miras, Y.; Julià, R.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Euba, I., "Genesis and Holocene evolution of a high mountain cultural landscape in the Eastern Pyrenees: a microregional and interdisciplinary case-study in the Madriu Valley (Andorra)", Terra Nostra, 2008 / 2, p. 73. .
Article en revistes indexades | 2008
Ejarque, A.; Orengo, H.A.; Agustin, J.M., "Estratigrafia i evolució conceptual d’un paisatge de muntanya al massís del Garraf: la Maçana – Rovirós – Térmens (Begues)", V Trobada d'Estudiosos del Garraf, p. 137 - 146. .
Article en revistes indexades | 2008
Erroux-Morfin, M.; Padró, J. (ed.), Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir Colloque de Cabestany. Avril 2007, Nova Studia Aegyptiaca ; 6, Universitat de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2008