ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2013
Belarte, M. C.; Masriera, C.; Paardekooper, R.; Santacana, J., Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat / Interpretation spaces for archaeological heritage: discussions about in situ reconstructions, ArqueoMediterrània ; 13, UB-ICAC, Calafell.
Llibre | 2013
Belarte, M. C.; Valenzuela-Lamas, S., "Zooarchaeological evidence for domestic rituals in the Iron Age communities of north-eastern Iberia (present-day Catalonia) (Sixth–Second Century BC)", Oxford Journal of Archaeology, 32, 2, p. 163-186. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0,559 (any 2012); Scopus / 9.997 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Berni, P., "Ressenya: Alföldy, Géza. Nueva Historia Social de Roma, versión española de la 4a edición alemana completamente revisada y actualizada. Traducción de J.M. ABASCAL. Revisión y actualización bibliográfica de A. ALVAREZ MELERO. Univ. de Sevilla, 2012. 459 p.", Indice Histórico Español, 126 (2a època), p. 235-238.
Article en d'altres revistes | 2013
Berni, P.; Carreras, C., "Corpus epigràfic de segells en àmfora, dolia, tegulae i gerres de ceràmica comuna oxidada del Baix Llobregat (Barcelona)" a Carreras, C.; López, A.; Guitart, J. (coord.), Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat. C. Carreras, A. López, J. Guitart (coord.). Serie Timbres Amphoriques, 18. IEC/ICAC, Barcelona: 127-285, Sèrie Timbres Amphoriques, 18, IEC-ICAC, Barcelona, p. 127-285.
Capítol de llibre | 2013
Berni, P.; Clariana, J. F.; Járrega, R., "Una nueva marca de ánfora de la forma Tarraconense 1 procedente de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona)", Boletín de la Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania–Ex Officina, 4, p. 22-23.
Article en d'altres revistes | 2013
Berni, P.; Gorostidi, D., "C. Iulius Valerianus et C. Iulius Iulianus. Mercatores del aceite bético en un signaculum de plomo para ánforas Dressel 20", Journal of Roman Archaeology, 26, p. 167-189. Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Berni, P.; Járrega, R., "Epigrafía anfórica romana de época tardorrepublicana en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià (Tarragona)", Boletín de la Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania–Ex Officina, 4, p. 20-22.
Article en d'altres revistes | 2013
Berni, P.; Járrega, R.; Carreras, C., "Laboratorio virtual “Amphorae ex Hispania” (http://amphorae.icac.cat)" a Benral, D.; Juan, L. C.; Bustamante, M.; Díaz, J. J.; Sáez, A. M. (eds.), Monografías Ex Officina Hispana I. Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania (Cadis, del 3 al 4 de març de 2011), Universidad de Cádiz, Cadis, p. 21-28.
Article en actes de congrés | 2013
Berni, P.; Miró, J., "Dinámica socioeconómica en la Tarraconense oriental a finales de la República y comienzos del Imperio. El comercio del vino a través de la epigrafía anfórica" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes del 1r Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : govern i societat a la Hispània romana, novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy, Fundació Mútua Catalana, Tarragona, p. 63-83.
Article en actes de congrés | 2013
Bertral, A., "Intervenciones arqueológicas III. Los trabajos de consolidación y restauración" a Roca, M.; Madrid, M.; Celis, R., Proyecto Cosa: intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana, GRACPE (Universitat de Barcelona), Barcelona, p. 61-78.
Capítol de llibre | 2013