ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2012
Belarte, M. C.; Benavente, J.A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Novedades sobre el mundo funerario en la Ribera d’Ebre", Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 17-35.
Article en actes de congrés | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Aportaciones al proceso de iberización en el curso inferior del Ebro: el ejemplo de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre, Tarragona)" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011) (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 95-102.
Article en actes de congrés | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P.; Cervelló, F., "La necròpolis protohistòrica de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)" a Rovira Hortalà, M. C.; López Cachero, F. J.; Mazière, F. (dirs.), Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat (Barcelona, del 21 al 22 de novembre de 2008), Monografies, 14, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 95-101.
Article en actes de congrés | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Santacana, J., "La musealización del Castellot de la Roca Roja de Benifallet (Baix Ebre, Tarragona): reflexiones para una valoración crítica" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 375-384.
Article en actes de congrés | 2012
Belarte, M.C.; Plana, R. (eds.), El paisatge periurbà a la Mediterrània occidental durant la protohistòria i l’antiguitat. Actes del Col·loqui Internacional (Tarragona, 6-8 maig de 2009), Documenta, 26, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2012
Berni, P., "Autopsie du timbre sur amphore romaine" a Fuchs, M. E.; Sylvestre, R.; Schmidt Heidenreich, C. (dirs.), Inscriptions mineures : nouveautés et réflexions. Actes du premier colloque Ductus (Lausanne, 19-20 de juny de 2008), Peter Lang, Bern, p. 151-163.
Article en actes de congrés | 2012
Berni, P.; Moros, D., "Los sellos in planta pedis de las ánforas olearias béticas Dressel 23 (primera mitad s. V dC.)", Archivo Español de Arqueología, 85, p. 193-219. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2012
Blay, M.; Gorostidi, D., "Passejada epigràfica per Tàrraco", Methodos. Revista de Didàctica dels Estudis Clàssics, 1, p. 227-230.
Article en d'altres revistes | 2012
Ble, E.; Lacruz, S; Noguera, J.; Tarradell-Font, N.; Valdés, P.; Valenzuela, S., "La Palma, Publius Cornelius Scipio Africanus encampment during the Second Punic War" (Newcastle, 16-26 d'agost de 2009), p. 262-288.
Article en actes de congrés | 2012