ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Belarte, M.C.; Bonet, H.; Sala, F., "L’espai domèstic i l’organització de la societat ibèrica: els territoris de la franja mediterrània", L’espai domèstic i l’organització de la societat ibèrica - Actes de la IV Reunió d’Arqueologia de Calafell (Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), Barcelona, p. 93-123.
Article en actes de congrés | 2009
Berni, P., "Archeomed: un laboratorio virtual en ciencia y tecnología para la arqueología subacuática" a Nieto, X.; Cau, M.A., Arqueologia Nàutica Mediterrània, Monografies del Casc 8, p. 107-117.
Capítol de llibre | 2009
Berni, P.; Carreras, C., "Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense" a Carreras, C.; Guitart, J., Barcino. 1.Marques i terrisseries d’àmfores al Pla de Barcelona. (Corpus Internationale de Timbres Amphoriques 15 – Unione Accadémique Internationale). Barcelona, Barcelona, p. 45-62.
Capítol de llibre | 2009
Bertral, A.; Escalas, M., "Restauració del conjunt paleontològic procedent dels jaciments de la Cova del Rinoceront i les Terrasses Canyars", Rescat. Butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, 17, p. 8-9.
Article en d'altres revistes | 2009
Busquets, F.; Espejo, J. M.; Triay, V.; Ravotto A.; Moreno, A., "Les vies d’accés a les portes Nord-Oest i Sud-Oest de Barcino a través dels testimonis arqueològics", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 5, p. 124-141. / MIAR 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2009
Cabanes, D.; Burjachs, F.; Expósito, I.; Rodríguez, A.; Allué, E.; Euba, I.; Vergés, J.M., "Formation processes through archaeobotanical remains: The case of the Bronze Age levels in Mirador cave, Sierra de Atapuerca, Spain", Quaternary International, 193 (1-2), p. 160-173. .
Article en revistes indexades | 2009
Carreras, C., "Del Mujal a Xanten: noves visions del comerç romà de vi de la Tarraconense", Tarragona, p. 167-178.
Article en actes de congrés | 2009
Carreras, C., "Significado y comportamiento" a Carreras, C., Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudios de caso, EDIUOC-Barcelona, p. 121-134.
Capítol de llibre | 2009
Carreras, C., "El público: el actor principal" a Carreras, C., Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudios de caso, EDIUOC-Barcelona, p. 43-60.
Capítol de llibre | 2009
Carreras, C., "Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino" a Carreras, C.; Guitart, J., Barcino. 1.Marques i terrisseries d’àmfores al Pla de Barcelona. (Corpus Internationale de Timbres Amphoriques 15 – Unione Accadémique Internationale). Barcelona, Barcelona, p. 21-44.
Capítol de llibre | 2009