ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
Ciurana, J., "El món de la mort en època romana a l’Alt Camp", Quaderns de Vilaniu, Valls, p. 3-25.
Capítol de llibre | 2007
Clariana, J.-F.; Járrega, R., "Ceràmiques grolleres de cuina tardoromanes de la vil•la dels Caputxins (Mataró)", XXII Sessió d'Estudis Mataronins, Mataró, p. 269-278.
Capítol de llibre | 2007
de Soto, P.; Carreras, C., "Anàlisi de la xarxa de transport a la Catalunya romana: alguns apunts.", Revista d'Arqueologia de Ponent, 16-17, p. 177-191. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2007
Díaz, M.; Menchon, J., "Treballs arqueològics al castell de Solivella (Conca de Barberà)" a Hernández, G. (dir.), Jornades d’Arqueologia 1999, Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval. (Tortosa, 1999), Direcció General del Patrimoni Cultural, Barcelona, p. 423-433.
Article en actes de congrés | 2007
Díaz, M.; Otiña, P., "Importaciones e imitaciones de vajilla fina de barniz negro en Tarragona en los siglos II-I a.C." a Roca, M.; Principal, J., Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC) (Tarragona, del 6 al 7 de novembre de 2003), Documenta 6, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona, p. 99-118.
Article en actes de congrés | 2007
Esteban, M.; Cáceres, I.; Pérez, M.J.; Carbonell, E.; Galuchino, J.; Allué, E.; Burjachs, F.; Euba, I.; Expósito, I.; Cabanes, D.; Fontanals, M.; García-Antón, M,D.; Ollé, A.; Rodríguez, A.; Van der Made, J.; Vergés, J.M., "Proyecto de Arqueología Experimental en Lacuniacha, un espacio natural protegido en los Pirineos (Huesca, España)", Arqueología experimental en la Península Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio., p. 77-87.
Article en d'altres revistes | 2007
Fernández Martínez, C.; Gómez Pallarès, J.; Del Hoyo Calleja, J., "The Making of a New Experience (CIL XVIII/2)" (Oxford, 2-7 de setembre de 2007), Oxford, p. 48-49.
Article en actes de congrés | 2007
Fiz, I.; Macias, J.M., "Forma Tarraconis? GIS use for urban archaeology", Proceedings of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Tomar, març de 2005), Tomar, p. 423-427.
Article en actes de congrés | 2007
Gibert, J.; Martín, J.; Rodrigo, E.,, "El poblament altmedieval del jaciment del Serrat dels Tres Hereus (Casserres, Berguedà)", Actes del III Congrès d’Arqueologia Medieval i Moderna (18-21 de maig 2006, Sabadell), Sabadell, p. 245-278.
Article en actes de congrés | 2007
Gómez Pallarès, J., "Humor ‘negro’: el diálogo entre vivos y muertos en la poesía epigráfica latina", Exemplaria Classica, 11, p. 167-196. Carhus+B.
Article en revistes indexades | 2007