ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2005
López Mullor, A.; Estany, I.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "La ceràmica i altres materials antics" a López Mullor, A., Estany i Morros, I., Lacuesta, R., Castell de Castelldefels. Arqueologia, història i art, Barcelona, p. 103-112.
Capítol de llibre | 2005
López Vilar, J., "Pere de Palol (necrològica)", Butlletí Arqueològic, 27, p. 263-265. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2005
López Vilar, J.; Mesas, I., "Nous segells de terra sigillata italica amb motius mitològics, procedents de Tarragona", Butlletí Arqueològic, 27, p. 105-110. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2005
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A., Tàrraco: Guia Arqueològica Visual. Reconstrucció Virtual de l’Urbs i els seus voltants., Digivisión, Tarragona.
Llibre | 2005
Macias, J.M., "Els assentament rurals com a espai de residència: l’exemple del territorium de Tarraco", Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciència, 20, p. 78-86.
Article en d'altres revistes | 2005
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "El port de Tarraco a l’Antiguitat Tardana", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 175-187.
Article en actes de congrés | 2005
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "La cultura material de Tarraco-Tarracona (Hispania Tarraconensis-Regnum Visigothorum): cerámica común y ánforas", J.M. Gurt, J. Buxeda, M. A. Cau (eds), LRCW 1. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, BAR Internacional Series 1340 (Barcelona, 2002), Oxford, p. 125-135.
Article en actes de congrés | 2005
Palet, J.M.; Riera, S.; Miras, Y.; Ejarque, A.; Euba, I., "Estudi i revalorització dels paisatges culturals d’alta muntanya: els projectes vall de Madriu (Andorra) i la Vansa-Serra del Cadí (Alt Urgell)", IBIX, Anals 2004-2005 (Actes IV Col·loqui d'Estudis Transpirinencs), 4, p. 89-107.
Article en d'altres revistes | 2005