ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2003
Macias, J. M., "Cerámicas tardorromanas de Tarragona: economia de mercado versus autarquía", Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad. II Simposio Arqueología. Anejos de AespA XXVIII (Mérida 2001), Madrid, p. 21-39.
Article en actes de congrés | 2003
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Tarragona (2000-2002)", Arqueología de la Arquitectura, 2, p. 167-175. .
Article en revistes indexades | 2003
Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2000-2002)", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sant Cugat del Vallès 2002), p. 121-128.
Article en actes de congrés | 2003
Roig, J. F., "Els vasos de bronze del pou Cartanyà: l’aixovar sacre d’un temple de l’antiga Tarraco", Revista d’Arqueologia de Ponent, 13, p. 83-124. Carhus+C / 3.880 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2003